Webbredaktör


Utbildning

Jag är utbildad webbredaktör efter en distanskurs genom Kalix Folkhögskola.
Den kursen gick jag våren 2015.

Kodkunskaper

Jag har kod-kunskaper inom
HTML, CSS och enklare jQuery/JavaScript.

Alla kodkunskaper är inlärda genom självstudier.

Dessutom har jag grundläggande kunskaper inom användarvänlighet på webben, layout- och bildspråk samt generell webbstruktur.